Bayburtlu Şair Zihni Anıtı

Bayburt ismi ile anılan son dönemin en  büyük şairlerinden olan Şair Zihni 1797 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. Şairin asıl adı “Mehmet Emin“ dir. Bayburt, Erzurum ve Trabzon medreselerinde eğitim görmüş, Osmanlı devletinin çeşitli kademelerinde devlet memuru olarak görev almıştır.1858 yılında Bayburt’a gelirken trabzon’un Maçka ilçesine bağlı bahçekaya köyünde vefat etmiştir. 1936 yılında mezarı buradan alınarak Bayburt’ta imaret tepesindeki abidesinin sanduka bölümüne törenle defnedilmiştir.