Bayburt Hamamları

HAMAMLAR

Günümüze kadar gelen üçü merkezde  dört hamam vardır. Bunlar, Bent hamamı, Çarşı hamamı, paşaoğulları hamamı, Pulur ( Gökçedere)  Hamamıdır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bayburt’a dört hamamdan bahsetmektedir.

BENT HAMAMI

Bu hamam, Çoruh nehri kıyısında kalenin güneydoğu eteğindedir. Akkoyunlulardan Ferahşat beyin vakfı olan hamamın yapım tarihi belli değildir. Dış

yapısı değişen hamamın iç mekanı asıl yapısını korumaktadır. Evliya ÇELEBİ Seyahatnamesinde Bayburt’ta dört hamamdan bahsetmektedir. Bunlardan biri Bent Hamamıdır.