Bayburtlu Şair Zihni Anıtı

Bayburt ismi ile anılan son dönemin en  büyük şairlerinden olan Şair Zihni 1797 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. Şairin asıl adı “Mehmet Emin“ dir. Bayburt, Erzurum ve Trabzon medreselerinde eğitim görmüş, Osmanlı devletinin çeşitli kademelerinde devlet memuru olarak görev almıştır.1858 yılında Bayburt’a gelirken trabzon’un Maçka ilçesine bağlı bahçekaya köyünde vefat etmiştir. 1936 yılında mezarı buradan alınarak Bayburt’ta imaret tepesindeki abidesinin sanduka bölümüne törenle defnedilmiştir.

İmaret Tepesi Şehitliği

1918 yılında silahlı ermeni çeteler tarafında şehit edilenlerin kemikleri toplanarak, bu aklana defnedilmiştir.1953 yılında Bayburt belediyesi tarafından duvarla çevrilerek koruma altına alınmış, imaret tepesi şehitliği denilmiştir.

İmaret tepesi Bayburt’a hakim bir tepe olup, şehrin görsel güzelliğini ortaya koymaktadır. Bayburt’u ziyaret edenler için bu tepeden şehri

seyretmek ayrı keyif olacaktır.

 

Taşhan

BEDESTEN ( TAŞHAN)

Bayburt bedesteni Ulu cami yakınında ve çarşı içerisindedir. Ne zaman yapıldığı belli değildir. Geçirdiği bir yangından sonra kitabeleri kaybolmuştur. Bugün

depo olarak kullanılan bedesten üç bölümden meydana gelmektedir. Evliya ÇELEBİ XVII. Yüzyıl başında Bayburt’u ziyaret ettiğinde   bu bedestenden “gayet, süslü ve zarif” diye bahsetmektedir.

Bayburt Çeşmeleri

Ulu caminin  güneydoğusunda, Ulu Cami ile Selçuklu Dönemi eserlerinden Bedesten ( Taşhan ) arasında yer alır.  Ne zaman yapıldığı bilinmektedir. Daha önce bu alanda bulunan külliyenin (yapılar topluluğu) bir üyesi olduğu düşünülmektedir. Çeşmenin bulunduğu alana

iki ayrı yolda taş merdivenlerle inilmektedir çeşmeler alanının iki yanında yer alır. Çeşmelerden iki tanesi büyük olmak üzere tamamı yaklaşık 40 adettir. Çeşmelerden bolca su akmaktadır.

Halkın su ihtiyacını karşılamak amacı ile mahalle aralarında tekli çeşmeler yapılmıştır. Ayrıca cami medreselerin  yanında da onlara bağlı çeşmeler bulunmaktadır. Birde diğer çeşmelerden farklı olarak 40 çeşmeler vardır.

Bayburt Hamamları

HAMAMLAR

Günümüze kadar gelen üçü merkezde  dört hamam vardır. Bunlar, Bent hamamı, Çarşı hamamı, paşaoğulları hamamı, Pulur ( Gökçedere)  Hamamıdır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bayburt’a dört hamamdan bahsetmektedir.

BENT HAMAMI

Bu hamam, Çoruh nehri kıyısında kalenin güneydoğu eteğindedir. Akkoyunlulardan Ferahşat beyin vakfı olan hamamın yapım tarihi belli değildir. Dış

yapısı değişen hamamın iç mekanı asıl yapısını korumaktadır. Evliya ÇELEBİ Seyahatnamesinde Bayburt’ta dört hamamdan bahsetmektedir. Bunlardan biri Bent Hamamıdır.